Welcome to Rosehill Secondary College’s International Student Program.

Please enjoy exploring our College website, including the following links:

Overview

Curriculum

English As An Additional Language

Homestay

For more information please contact:
Wen Shan
International Student Coordinator
Email: wen.shan@education.vic.gov.au
Telephone: +61 3 9337 2488

Thank you for your interest in our school.

Enrolment

To enrol as a Rosehill International Student, apply online or download an application form from the link www.study.vic.gov.au/

Entry directly into Year 11 will require an Ielts score of 6.5 or greater. Entry directly into Year 10 or below will require an Ielts score of at least 5.5. If a student needs to attend an ELC an interview may be required.

CRICOS code 00861K
Department of Education and Training (DET)

Rosehill Secondary College 의 유학생 프로그램을 소개해드립니다.

아래의 PDF 파일 링크를 누르시면 본교가 발행한 학교 안내서를 한국어로 보실 수 있습니다.
학교 안내서

더 자세한 정보를 원하시면 아래로 연락하시기 바랍니다:
Chris Cogan
Assistant Principal(부교감)
International Student Coordinator(유학생 코디네이터)
이메일: Christopher.Cogan@education.vic.gov.au
전화: +61 3 9337 2488

Rosehill 에 유학생으로 입학하시려면 온라인으로 신청하시거나www.study.vic.gov.au/ 에서 입학 신청서를 다운로드 받으시기 바랍니다.

본교에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

欢迎查询Rosehill中学留学生课程。

请点击以下PDF文件链接查看中文课程简介。
课程简介

如需更多信息,请联系
Wen Shan
留学生主任
电子邮件: wen.shan@education.vic.gov.au
电话:+61 3 9337 2488

如要报名入读罗斯希尔中学留学生课程,请在线申请,从网站www.study.vic.gov.au下载申请表。

感谢您留意本校。

Chào mừng quý vị đến với Chương trình Học sinh Quốc tế tại Trường Trung học Rosehill.

Mời quý vị nhấp chuột vào liên kết tập tin PDF sau để truy cập Bản thông báo của chúng tôi bằng tiếng Việt.

Bản thông báo

Để biết thêm thông tin, xin quí vị vui lòng liên hệ:

Wen Shan

Điều phối viên học sinh quốc tế

Email: wen.shan@education.vic.gov.au

Điện thoại: +61 3 9337 2488

Để ghi danh trở thành một học sinh Quốc tế tại trường Rosehill, xin vui lòng nộp đơn trực truyến hoặc tải về mẫn đơn xin từ liên kết www.study.vic.gov.au

Xin chân thành cám ơn quý vị đã quan tâm đến trường của chúng tôi.

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Training’s CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K). For further information refer to www.study.vic.gov.au.

English as an Additional Language (EAL) Program

Students are defined as being EAL students if they come from a language background other than English, and require additional support in learning English as a second or additional language. Learn more about our EAL program.

Learn more about EAL

Homestay

Rosehill offers homestay accommodation, which the College arranges and supervises with carefully selected and monitored, local families. This option provides a good opportunity for international students to settle into the Australian lifestyle, practise English and make friends.

Become a homestay family